Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
Gör din röst hörd mot EU:s inskränkningar på nikotinportioner

Gör din röst hörd mot EU:s inskränkningar på nikotinportioner

Vi har tidigare larmat om EU-kommissionens försök att driva sin egen agenda inför COP10, vilket hotar demokratiska principer. Dessa åtgärder underminerar den grundläggande principen att EU-beslut bör tas med hänsyn till medlemsstaternas rättigheter och medborgarnas demokratiska representation. Detta utgör en direkt fara för alternativa nikotinprodukter och därmed för folkhälsan i Europa och Sverige.


Hot mot svenska nikotinportionsanvändare

Om Europeiska kommissionen lyckas få igenom sina planer kan det innebära ett förbud mot nikotinportioner inom EU. Dessa omfattas inte av samma regler som det traditionella svenska snuset, vilket ger EU möjlighet att styra över ödet för nikotinportioner – något som kan innebära ett hot mot den svenska och europeiska folkhälsan.


Gör din röst hörd

Pouch Patrol har skrivit ett inlägg där du kan kontakta EU-kommissionens direktorat "DG SANTE" och de olika europeiska parlamentarikerna. Klicka på länken nedan för att få information om hur du går till väga och vad du bör skriva för att påverka framtiden för nikotinportioner. Ta del av informationen och skriv till kommissionen och parlamentarikerna genom att klicka här.

Kontakta även det svenska socialdepartementet med följande frågor:

  • Hur ställer sig Sverige till att EU-kommissionen planerar att utesluta medlemsstaterna från COP 10-förhandlingarna?
  • Vad är Sveriges respons till EU-kommissionens försök att underminera nikotinportioner och alternativa nikotinalternativ?
  • Hur ser regeringen på att EU kringgår fundamentala demokratiska principer för att driva sin egen agenda?
     

Mejl till socialdepartementet: socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Sverige har idag den lägsta röknivån i hela EU tack vare snus och nikotinportioner. Denna stolthet vill vi fortsätta upprätthålla, och genom att kontakta respektive institutioner kan du göra skillnad för den svenska och europeiska folkhälsan.
De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.