Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Europaparlamentet sätter ner foten mot EU-kommissionen

Europaparlamentet sätter ner foten mot EU-kommissionen

Onsdagen den 13:e december röstar Europaparlamentet om rapporten om icke-smittsamma sjukdomar som tagits fram av folkhälsoutskottet. Vi på Snusbolaget uppmuntrar alla Europaparlamentariker som bryr sig om att minska den rökningsrelaterade dödligheten att rösta för.

Icke-smittsamma sjukdomar (NCD) står för majoriteten av alla förtida dödsfall i världen och omfattar cancer, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och kroniska lungsjukdomar. Dessa sjukdomar har gemensamma riskfaktorer som rökning, alkohol, ohälsosamma matvanor och brist på fysisk aktivitet. Bara i EU dör närmare 700 000 människor till följd av rökning varje år.

Rapporten tar klar ställning för att skademinimering krävs för att förebygga och minska den rökningsrelaterade dödligheten. Vidare säger rapporten att olika tobaks- och nikotinprodukters risker bör utvärderas genom vetenskaplig forskning och jämföras i relation till varandra. På så sätt kan man få fram svart på vitt vilka olika skadeverkningar produkterna faktiskt ger. Sist erkänner rapporten att e-cigaretter kan vara ett verktyg för att få rökare att sluta röka skadliga tobakscigaretter. Det skulle kunna vara en öppning för att även erkänna snus och nikotinportioners möjligheter att minska den skadliga rökningen i framtiden.

När rapporten som väntas röstas igenom av en stor majoritet är klubbad, blir det en tydlig signal från Europaparlamentets ledamöter till kommissionen att inga lagförslag som inte lever upp till dessa ställningstaganden kommer att passera parlamentet.

Framöver hoppas vi på Snusbolaget att Europaparlamentet riktar blickarna ännu tydligare mot Sverige och inspireras av den svenska snusframgången och därigenom ser fördelarna med säkrare nikotinprodukter. Med lägst antal rökare i EU är den tobaksrelaterade dödligheten i Sverige hälften av EU-snittet, och snart klassas landet som EU:s första rökfria land.

Nu är det upp till Europas väljare att rösta aktivt i nästa års EU-val och se till att rätt parlamentariker sitter vid makten under den kommande mandatperioden när kommissionen väntas lägga lagförslag som påverkar framtiden för Sveriges och Europas snusare.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.