EU-kommissionen hotar nikotinportioner – Sverige kan visa vägen

EU-kommissionen hotar nikotinportioner – Sverige kan visa vägen

De senaste dagarna har ett potentiellt förbud av nikotinportioner från EU-håll lyfts i medier såsom Aftonbladet, SVT och Pouch Patrol. Snusjournalen reder ut vad som diskuteras i EU och vad effekterna av ett förbud skulle ha. Förbudet riskerar att öka rökningen

Nu hörs röster från Bryssel som på uppdrag av EU-kommissionen föreslår förbud mot nikotinportioner. I en preliminär rapport föreslås ett förbud av nikotinportioner. Detta avslöjades det av den svenska europaparlamentarikern Charlie Weimers och förslaget i rapporten ansågs vara ett test från kommissionen för att se åt vilket håll vindarna blåser baserat på våra reaktioner.

Nikotinportioner behandlas inte under samma regler som svenskt snus, där har Sverige ett undantag medan det bruna snuset är förbjudet i övriga EU. För nikotinportioner ser reglerna annorlunda ut och undantaget omfattar inte vitt snus. Det innebär att det i slutändan är EU som bestämmer över nikotinportionens vara eller icke-vara. I Sverige finns idag ungefär 300 000 användare av nikotinportioner, och dessa hotas nu om EU-kommissionen får medvind i ett eventuellt förbud mot nikotinportioner.

Av de 300 000 svenskar som använder nikotinportioner, är ungefär 200 000 tidigare rökare. Ett förbud skulle alltså bli folkhälsomässigt kontraproduktiv eftersom risken då är stor att många återvänder till cigaretter, och att många som redan röker inte hittar vägar bort från rökandet.


Sverige kan påverka

Svenska regeringen kan naturligtvis stoppa detta. Bara genom att slänga ett öga på Sverige är det tydligt att det breda problemet med rökning går att stoppa – det stavas snus och nikotinportioner. Antalet rökare är så pass lågt i Sverige att det enligt WHO:s standard nästan kan klassas som ett rökfritt land.

EU hotar nu denna trend, något som kan få antalet rökare i Sverige (men även Europa) att öka. För svenska regeringen är det viktigt att peka på just denna fakta för att inte ge kommissionen ytterligare vatten på sin kvarn i ett eventuellt förbud.

Inom både EU och den breda vetenskapen finns det ett starkt motstånd till ett förbud mot nikotinportioner, inte minst på grund av riskerna för att rökning ska öka. Men det behövs äkta vittnesmål från Sverige i denna fråga, eftersom Sverige har visat på de positiva effekterna av nikotinportioner.

Det är viktigt att rösterna från de som har lyckats sluta med rökning hörs och uppmärksammas så att EU kan förstå vidden av vilken framgång de försöker kväva.  


Engagera dig

Framför allt är det viktigt att trycka på farhågorna med vad förbudet skulle innebära. I dagsläget dör ungefär sju miljoner rökare årligen på grund av bristen på alternativ till rökning, något som riskerar att förvärras om EU-kommissionen får sin vilja igenom. Sverige kan alltså, genom sin historik med snus och nikotinportioner, visa vägen för hur skademinimering fungerar, och i slutändan bli ett föredöme i Europa för att minska användandet av cigaretter.

Ett enkelt sätt att engagera sig är att skriva under vårt upprop ”Stå upp för snuset i EU” – ett upprop som fokuserar på att säkra tillgången till nikotinportioner i Sverige och Europa.
De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.