Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17.00
EU bjuder in till att lämna synpunkter: Gör din röst hörd!

EU bjuder in till att lämna synpunkter: Gör din röst hörd!

Europeiska kommissionen har nyligen publicerat en "Call for Evidence" som syftar till att utvärdera reglerna för tobakskontroll. Alla kan vara med och skicka bidrag fram till den 17 juni 2022. Gör din röst hörd idag!


Vad är en ”Call for Evidence”?

En ”Call for Evidence” är en inbjudan att lämna synpunkter och är en del av ett offentligt samråd. Kommissionen ger möjlighet för bland annat privatpersoner att dela med sig av sina personliga erfarenheter, lämna förslag och lyfta olika perspektiv på en fråga.

Detta pågår i totalt fyra veckor och är öppen för alla. Du kan svara som individ eller på uppdrag av en organisation. Dina synpunkter kommer att beaktas när kommissionen utvecklar och justerar reglerna för tobakskontroll.

Varför gör EU en utvärdering?

Initiativet syftar till att utvärdera reglerna för tobakskontroll – bland annat produktreglering, reklam och marknadsföring. Dessutom kommer utvärderingen att bedöma i vilken utsträckning det nuvarande ramverket har uppfyllt sina mål och dess förmåga att stödja en ”tobaksfri generation” till 2040, som tillkännagavs i Europas plan för att besegra cancer (BECA).

Vad kan jag göra?

Vi uppmuntrar dig att dela med dig av dina synpunkter, erfarenheter eller feedback angående alternativa nikotinprodukter – oavsett om det är e-cigaretter, nikotintuggummi eller viktigast av allt – nikotinpåsar. Röster på EU-nivå har uttryckt oro angående den "snabba ökningen" av nya produkter som nikotinpåsar, som inte omfattas av det nuvarande tobaksdirektivet (TPD). Dela med dig av dina åsikter här.

Är du osäker på hur du ska uttrycka din åsikt eller vad du kan ta upp? Här är Snusjournalens tips på ställningstaganden:

Ge korrekt information till allmänheten för att rädda liv

"EU måste göra mer än att bara påminna allmänheten om vad den redan vet – att rökning är dåligt för dig. I stället måste EU vidta åtgärder för att främja mindre skadliga produkter. Nya produkter, som nikotinpåsar, ger konsumenter ett säkrare alternativ till rökning. Många rökar är helt omedvetna om att dessa produkter finns. Därför är det avgörande att EU arbetar för att säkerställa att konsumenter får korrekt och evidensbaserad information om mindre skadliga alternativ.”

Tillämpa skadereducerande principer för att nå en rökfri värld

"Det finns en växande insikt om att rökfria produkter har en roll att spela för att minska skadorna orsakade av rökning. Det finns belägg som tyder på att tillgången på alternativa nikotinprodukter är en avgörande faktor för att minska antalet rökare. Att förbjuda mindre skadliga nikotinprodukter begränsar i slutändan framgången för bredare insatser mot rökning, och ansträngningar för att rädda människoliv. Utvecklingen i länder som Sverige, Norge och Storbritannien visar tydliga fördelar med alternativa produkter och skadereducering för att nå målet om en rökfri värld.”

Produkters attraktivitet och tillgänglighet är grundläggande för att stoppa rökning

"En förutsättning för att minska tobaksrelaterade skador på befolkningsnivå genom mindre skadliga alternativ är att dessa produkter används av vuxna rökare. Rökare har dock olika önskemål och behov. Smaker spelar inte bara en avgörande roll för att attrahera vuxna rökare, utan också för att vuxna rökare ska fortsätta välja mindre skadliga alternativ i stället för cigaretter. Begränsningar eller förbud mot smaker kan undergräva användningen av rökfria produkter som ett alternativ till cigaretter. Alternativ måste också finnas tillgängliga för vuxna konsumenter, annars riskerar de att fortsätta röka. Det som är bra med attraktiva och tillgängliga alternativ är att människor kan sluta röka utan att först ha för avsikt att sluta.”

Vill du efter mer information om nikotinpåsar?

Hitta mer information, personliga vittnesmål och sammanfattningar av relevant vetenskaplig forskning på Pouch Patrol.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.
In the US? This website only ships to Sweden. Visit Nicokick.com for US offers and shipping!