Den internationella kvinnodagen – ett jämställt snusande

Den internationella kvinnodagen – ett jämställt snusande

I dag, den 8 mars, är det den internationella kvinnodagen. Vi på Snusjournalen passar på att uppmärksamma dagen genom att reflektera över hur det mer jämställda snusandet leder till ökad livslängd för kvinnor.


Snus är en produkt som historiskt sett har setts som maskulin. Snusanvändningen bland kvinnor har däremot ökat markant det senaste årtiondet och i dag ser vi en mer jämställd fördelning av snusarna.

Nikotinportioner som substitut till rökning

Anledningarna till att snusande har ökat bland svenska kvinnor är olika, men ett tydligt skäl är att nikotinportioner har blivit ett substitut för rökning. Tidigare var det nästan enbart män som använde snus i syfte att sluta röka, men nu använder kvinnorna nikotinportioner i allt högre grad. Hela 65 procent av de kvinnliga konsumenterna uppgav i Snusrapporten 2019 att de började snusa i syfte att sluta röka.

Nikotinportioner är den första riskreducerande produkten som attraherar fler kvinnor än män. Den största åldersgruppen användare av nikotinportioner är 54 – 65 år (33 procent) och den minsta åldersgruppen 18 – 24 år (4 procent). Det kan alltså sägas vara det mest jämställde sättet att snusa!

Ökad livslängd

Rökning har varit en central faktor till ojämställd hälsa i många år. Idag skiljer sig inte andelen som röker varje dag mellan kvinnor och män i Sverige, men eftersom kvinnors övergång till snus och nikotinportioner har skett senare inträffar också ökningen av tobaksrelaterade dödsfall bland kvinnor senare än för männen. Konsumtionsförändringen vi nu bevittnar är därför viktig eftersom den kommer vara avgörande för kvinnors beräknade livslängd i tiden framöver. Nikotinportioner räddar således, ur ett skademinimerande perspektiv, svenska kvinnors liv!


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.
In the US? This website only ships to Sweden. Visit Nicokick.com for US offers and shipping!