Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Därför var det svenska snuset aldrig i fara

Därför var det svenska snuset aldrig i fara - men tobaksfritt riskerar skatteökning på 730 procent

Aftonbladet rapporterade i helgen att EU vill chockhöja skatten på det svenska snuset. EU-kommissionen förnekar det nu. Vad är det som händer? Snusjournalen förklarar, och kan avslöja långt värre konsekvenser än dyrare snus. 


Aftonbladet har kommit över läckta dokument från EU-kommissionen som visar att Bryssel planerar att chockhöja skatten på snus. Sedan dess har det florerat uppgifter om att skatten på snus kan komma att höjas med flera hundra procent. 

Men förslaget kan också ge helt oväntade effekter för nikotinportioner, det som i folkmun kallas vitt snus. ”Vändning efter chockbeskedet – men vita snuset ligger illa till”, skriver nyhetssajten Breakit. Och visst ser det mörkt ut för det vita snuset. 

EU reviderar tobakspunktskattedirektivet 

Bakgrunden är att EU:s tobakspunktskattedirektiv ska revideras. Ambitionen från EU:s sida är att lägga en minimibeskattningsnivå i hela EU. Förslaget innebär att skatten på ”övriga tobaksprodukter” höjs till 134 euro per kilo. Det motsvarar cirka 1460 svenska kronor per kilo, och kan jämföras med den nuvarande skatten på snus i Sverige som ligger på 468 kronor per kilo. En höjning på 300 procent. 

När uppgifterna läckte var det planerat att förslaget skulle publiceras i början av december. 


”Ett orimligt förslag” 

Reaktionerna var kraftiga från svenskt håll. ”Vi har inte sett Kommissionens förslag i sin helhet men regeringen kommer självklart att fortsätta stå upp för det svenska snuset. Det som beskrivs här är ett orimligt förslag. Vi kommer självfallet gå emot de här höjningarna”, skrev finansminister Elisabeth Svantesson (M) på Twitter

Sverige EU-kommissionär Ylva Johansson har också kommenterat uppgifterna. ”Jag har pratat med den ansvariga kommissionären Gentiloni idag och förklarat de orimliga konsekvenserna för det svenska snuset”, sade hon till Aftonbladet i helgen. Johansson bedömer att förslaget inte är redo att presenteras. 

Europaparlamentarikern Sara Skyttedal (KD) skrev på Twitter

”Detta vore först och främst ett (emoji som pekar finger) från EU till Sverige, men det är dessutom vanvettigt att inte eftersträva skademinimering i tobakspolitiken när snus och nikotinpåsar har avsevärt mindre hälsoskadliga effekter än cigaretter.” 


EU-kommissionen kommenterar saken 

Bara några dagar senare bryter EU-kommissionen sin praxis att inte uttala sig om läckor om kommande lagförslag, eftersom felaktiga uppgifter har förekommit i media under helgen. 

Sverige har sedan tidigare ett undantag mot EU:s förbud mot försäljning av snus. 

”Det lagförslaget, som vi arbetar på nu, kommer inte att ändra denna situation. Sverige kommer därför att behålla sin fulla frihet att sätta skatteregim och punktskatter för snus”, sade EU-kommissionens talesperson Daniel Ferrie


Krävs enighet i ministerrådet för tobakspunktskattedirektivet 

Alla EU:s medlemsländer måste vara eniga för att ett förslag som tobakspunktskattedirektivet ska gå igenom. Det räcker med att ett medlemsland motsätter sig det för att förslaget ska falla. Därför var det aldrig troligt att EU-kommissionen skulle lägga fram ett förslag som påverkade skatten på det svenska snuset. I stället kan förslaget ha andra konsekvenser.  


Det tobaksfria vita snuset påverkas 

Enligt uppgifter som Snusjournalen har tagit del av vill EU sätta en miniminivå för skatter på nikotinportioner, eller så kallat vitt snus, på samma skattenivå som Aftonbladet rapporterade om att snuset skulle hamna på. Det vill säga 134 euro per kilo, eller cirka 1460 kronor per kilo. Skatten på nikotinportioner ligger i dag på 200 kronor per kilo i Sverige. 

Det skulle motsvara en skattehöjning på cirka 730 procent. 

För en populär dosa med nikotinportioner, tex VELO, som idag kostar omkring 45 kronor för en enstaka dosa, innebär det att skatten går från 2,80 kronor, till hela 20,44 kronor och dosans totala kostnad skulle landa på cirka 68 kronor. En kostnadsökning på 50 procent för snusaren av tobaksfritt.

Sverige har inte något undantag för vitt snus som för traditionellt snus, vilket innebär att skattehöjningen kommer att påverka det tobaksfria vita snuset i Sverige. 


EU lägger krokben på sig själv om att uppnå en tobaksfri generation 

Grundprincipen för beskattning av tobaks- och nikotinprodukter borde vara att ju mer hälsovådlig en produkt är, desto strängare ska den beskattas. Det menar Markus Lindblad, kommunikationschef på Snusbolaget: 

”Det är en grundläggande princip inom riskreduktion, det vill säga att rökare genom bland annat beskattning uppmuntras att konvertera till mindre hälsovådliga produkter. EU:s förslag hotar den principen, vilket skulle påverka konsumenter och folkhälsan negativt ute i Europa och i Sverige.” 

Han anser att övriga Europa är i behov av att göra samma resa som Sverige inom riskreduktion: 

”Sverige har överlägset lägst andel rökare per capita i EU, cirka sex procent av den svenska befolkningen är dagligrökare. Vilket kan jämföras med ett EU-snitt om cirka 25 procent. Det beror förmodligen dels på tillgången till alternativa nikotinprodukter, dels på att beskattningen i Sverige uppmuntrar rökare att välja andra tobaks- och nikotinprodukter än cigaretter.” 

Markus Lindblad hänvisar till en rapport från Lakeville uppskattar att en tillåtande EU-policy kring försäljning av snus och nikotinportioner i övriga länder skulle minska antalet döda på grund av rökning med 210 000 liv per år.  

”EU-kommissionens förslag går inte i den riktningen.” 


Snusbolaget vill träffa socialministerns medarbetare 

Markus Lindblad säger till Snusjournalen att han har begärt ett möte med socialministerns statssekreterare, som är ministerns närmaste medarbetare. 

”Det behövs enligt vår uppfattning en tydlig svensk förhandlingsposition vid behandlingen av förslaget till reviderat tobaksskattedirektiv. Risken finns att EU beslutar om en på tok för hög minibeskattning på nikotinportioner (tobaksfritt vitt snus, red. anm.) och snus, vilket kan leda till att produkterna blir ett mycket mindre attraktivt alternativ till rökning. Detta skulle begränsa Sveriges och hela Europas möjligheter att genom ekonomiska incitament främja mindre hälsovådliga produkter”. 

Markus Lindblad berättar att han hoppas på att få till ett möte med statssekreteraren i december eller januari.  

Den första januari tar Sverige över ordförandeskapet i ministerrådet och kommer att leda arbetet mellan EU och medlemsstaterna i sex månader. Ett tydligt och enat motstånd från svensk sida kan vara helt avgörande för att ändra eller stoppa förslaget från EU. De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.