Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
Chad

Chad "Snubie" Jones – ny krönikör på Snusjournalen

Chad Jones, mannen bakom snusbloggen Snubie, är ny krönikör på Snusjournalen. Här är Chads första text som handlar om hans resa från rökare till en av USA:s största snusentusiaster.

Chad Jones, the man behind snubie.com, is The Snusjournal's latest columnist addition. Here is Chad's first article about his journey from smoking to beeing one of the most dedicated snus enthusiasts in America.

The article is availiable in English under the Swedish translation. Just scroll down a bit!

Startskottet på min snusresa

Under 2009 insåg jag att det var tid nog att sluta röka. Samma år vann jag vårdnaden av min dotter och en av de viktigaste sakerna med att vara förälder är att skydda dina barn från allt som kan skada dem, inklusive passiv rökning. Tidigare på året försökte jag alla sluta-röka-metoder. Att sluta helt tvärt, nikotintuggummin, nikotinplåster och "mirakelläkemedlet" Chantix. Ingenting fungerade. När jag var på gränsen att ge upp hittade jag dock något som kanske kunde fungera.

Jag arbetade för en nationell pizzeria under den tiden och i maj 2009 övervakade jag en restaurang som delade byggnad med en mataffär. Jag drog dit för att köpa cigaretter, men expediten nämnde en ny produkt som de fått in, snus från Camel. Jag hade ingen aning om vad snus var, men hon sa att det var en produkt som du använde när du inte hade möjlighet att röka. Att arbeta på restaurangen betydde att jag kunde gå många timmar utan att ta en cigarett, så jag köpte några dosor Camelsnus som ett komplement till min rökning. Eller som expediten uttalade det: "sn-uh-s", ungefär som det engelska ordet "bus”.

 

Chad "Snubie" Jones – ny krönikör på Snusjournalen


En bild på Chad från tiden då hans blogg var nystartad. (2009)

Jag upptäckte att jag började röka mindre och insåg snabbt att snuset skulle kunna hjälpa mig att sluta helt. Men tyvärr hade snuset många brister. Det var äckligt sött och innehöll knappt något nikotin. Jag bestämde mig för att fortsätta efterforska och se om Camel gjorde några andra snusprodukter. Detta beslut var startskottet på min snusresa. Något som skulle komma att bli en passion för mig; svenskt snus och tobak som är mindre skadlig än cigaretter.

Upptäckten av svenskt snus 

En natt efter jobbet upptäckte jag en blogg som heter "The Unloading Zone". Många av er har säkert aldrig hört namnet, men den bloggen blev senare snuscentral.org, en annan populär snushemsida från USA. På den hemsidan läste jag om riktigt svenskt snus och insåg att produkten jag använde var en bastardisering av den äkta varan. Jag lärde mig också hur man uttalar snus på rätt sätt.

Därifrån fick jag reda på att jag kunde köpa riktigt svenskt snus online och få det skickat till USA. Jag hade dock ingen aning om vad jag skulle testa, eftersom det fanns så många produkter, och jag kände inte till någon av dem vid den tiden. Jag beställde i alla fall ett paket som innehöll General White Portion, Catch Eucalyptus White Portion och flera andra produkter. Men när jag fick paketet tyckte jag inte om någon av smakerna. Det svenska snuset var helt enkelt inte utformat med amerikanska smakpreferenser i åtanke. När jag luktade på General White spydde jag nästan, men ironiskt nog är General en av mina favoriter idag.

Senare upptäckte jag General Mini Mint. Jag blev kär i smaken och med den lyckades jag sluta röka på en vecka. Jag har inte rört en cigarett efter det, och det var nästan 8 år sedan!

Snubie.com föds

Många av er känner mig från snubie.com, och det var i samband med att jag slutade röka som jag bestämde mig för att börja skriva om snus. Jag föreställde mig att det fanns många amerikaner, som jag själv, som skulle leta online efter mer information om snus. Och när jag började skriva om svenskt snus var det just för att lära ut och hjälpa människor i USA att byta från amerikanskt ”snus” till riktig svenskt snus. Jag använder citationstecken när jag pratar om amerikanskt "snus" eftersom jag inte anser att det är riktigt snus.

Jag registrerade snubie.com, och kort därefter startade jag en YouTube-kanal. Jag använde främst mintnus i fyra månader, men blev kär i General i september 2009. Detta berodde på att jag testade och recenserade allt jag kom över. Så småningom började min smak förändras och vänja sig med klassiska svenska smaker. Jag började uppskatta och njuta av smaker så som bergamott, enbär, lingon och lakrits. I USA säljs främst röd lakrits, i produkter som Twizzlers och Red Vines. Svart lakrits är varken vanligt eller populärt.

Snubie.com började växa i popularitet och jag började få läsare över hela världen. Nu har jag faktiskt fler läsare i Europa än vad jag har i USA. (särskilt i Sverige, Norge och Danmark)

Snubies tillväxt

Det förvånar mig hur långt snubie.com har kommit och hur mycket sidan har vuxit. Bloggen har nu över 1000 artiklar, och en majoritet av dem är produktrecensioner. YouTube-kanalen har över 700 videoklipp, nästan 2 miljoner visningar och över 7000 prenumeranter, vilket gör det till den populäraste snuskanalen på engelska. Under åren har jag haft nöjet att komma till Sverige och träffa Swedish Match, närvara på många snus-toppmöten i hela USA, vara värd för första Snus Con, och intervjuas av många nyhetskällor och publikationer om svenskt snus och annan tobak (bland annat Tobak & Mer).

De otaliga e-postmeddelandena som jag får varje vecka, från folk som säger att jag hjälpt dem att sluta röka genom att byta till svenskt snus, är det jag är gladast över. I slutändan är det vad jag försöker göra och det är anledningen till att jag fortfarande skriver om svenskt snus nio år senare.

Chad "Snubie" Jones – ny krönikör på Snusjournalen


Chad pratar på Snus Con.

Snubie nu och ökningen av snusare i USA

När jag först upptäckte snus 2009 hade jag ingen aning om att det skulle bli en långsiktig sak för mig. Jag ville bara skriva några artiklar för att hjälpa människor att byta ut cigaretter mot svenskt snus. Men på grund av den enorma mängden amerikanska rökare kändes det som att jag kunde vara med och lösa problemet.

Jag skriver om snus för att jag tycker om det, men också för att jag ser det som en produkt som kan hjälpa människor att sluta röka och byta till en mindre skadlig produkt. Jag blev otroligt glad när Snusjournalen frågade om jag ville vara med och skriva och dela med mig av ett amerikanskt perspektiv på det svenska snuset. Jag har alltid haft uppfattningen att mina svenska läsare och tittare är fascinerade av att folk i USA håller på att upptäcka svenskt snus.

Chad "Snubie" Jones – ny krönikör på Snusjournalen


Chad framför den klassiska snusväggen.


När jag började snusa fanns det bara några få Generalsorter som såldes i USA. Bland annat vit, original, vintergröna och lös. Det fanns bara två butiker i området som sålde snus, men nu har vi många, många fler. I min lilla stad finns det faktiskt tre butiker som säljer General. Det är verkligen häftigt! När jag började snusade jag mestadels mintprodukter som General Mini Mint och Thunder Frosted. Nu har mina smakpreferenser blivit mer traditionella och jag snusar ofta General, Göteborgs Rapé eller Prima Fint. Jag tar fortfarande en mintsnus ibland. Dock inte lika ofta som när jag började min snusresa.

Jag är oerhört glad att vara en del av Snusjournalen, eftersom jag länge varit ett fan av Snusbolaget, och jag ser verkligen fram emot att dela med mig av det amerikanska perspektivet på svenskt snus!


Chad "Snubie" Jones – The Snusjournals's new columnist

The Beginning of my Snus Journey

In 2009, I realized it was time to quit smoking. I had been smoking since high school and decided it was time to quit. That year, I won custody of my daughter and began my new life as a single parent. One of the most important things about being a parent is protecting your children from anything that could harm them, including second-hand smoke. In the beginning of the year I began a journey that would lead me to Swedish
Snus. Earlier in the year I tried all kinds of methods to quit smoking including going “cold turkey”, nicotine gum, the nicotine patch, and the “miracle drug” Chantix. Nothing worked. About the time I was losing hope, I found something that I thought might work.

For many years I worked in restaurant management for a large national pizza chain. In May of 2009 I was supervising a restaurant that shared a building with a convenience store. One day I went in to buy cigarettes and the clerk mentioned this new product, Camel SNUS. I had no idea what snus was, but she told me it was being marketed as a product you could use when you couldn’t smoke. Working in a restaurant meant long
hours without a cigarette so I tried it as a supplement to my smoking, and not a replacement. I went ahead and purchased some of this Camel SNUS, which was pronounced to me as “sn-uh-s”, sounding similar to “bus”.

Chad "Snubie" Jones – ny krönikör på Snusjournalen


A picture of Chad from when he had just started blogging. (2009)

I found that I was smoking less, and realized this stuff could potentially help me quit smoking. However the
product had many flaws: it was disgustingly sweet and had hardly any nicotine. I decided to do some research and see if Camel made any other SNUS products. This decision would begin my journey into something that would become a passion of mine, Swedish Snus and tobacco harm reduction.

Discovering Swedish Snus

One night after work, I went online and discovered a blog called “The Unloading Zone”. That may not sound familiar to many of you, but it became SnusCENTRAL.org, another popular snus website also based here in the US. On that website, I read about real Swedish Snus and realized the product I was using was a bastardization of the real stuff. I also learned how to correctly pronounce snus.

From there, I found out that I could buy real Swedish Snus online and have it shipped to the US. I had no idea what to try, as there were many products and I didn’t know any of them at the time. I placed an order for a Swedish Match Testing Kit which contained General White Portion, Catch Eucalyptus White Portion and several other products. However, when I received the kit I didn’t like any of the products. An interesting note, when I smelled General White Portion for the first time the aroma made me gag. This is ironic because the main snus I use today is General. However, these Swedish Snus flavors and aromas were not designed with American taste preferences in mind.

I later would discover General Mini Mint, a product sold online to the US, which I fell in love with. I was able to quit smoking within a week and I haven’t had a cigarette since. That was 8 years ago!

The Birth of Snubie.com

Many of you know me from Snubie.com, and around this time I decided I wanted to start writing about snus. I imagined there would be many Americans, like myself, who would go online to find more information about snus. When I began writing about Swedish Snus it was to educate Americans and help people switch from American “snus” to real Swedish Snus. I use quotations around “snus” when talking about American “snus” because I don’t consider it to be real snus.

I started with a blog, and then registered Snubie.com, and shortly after that started a YouTube channel. I used
primarily mint snus for about 4 months, but fell in love with General in September of 2009. This major change was due to the fact that I was trying and reviewing everything I possibly could. Eventually, my tastes began to change and acclimate to Swedish Snus flavors and I began to appreciate and enjoy the taste of bergamot. Not only that, but flavors that were uncommon to me became flavors I grew to enjoy such as juniper, lingonberry, and lakrits! In America, licorice is sold primarily as red licorice (in products like Twizzlers and Red Vines) and black licorice is not a popular or common flavor.

Snubie.com began to grow in popularity and I started to see readers and viewers from all over the world. Now, in fact, I have more readers and viewers in Europe than I do in the US. I still have many people in the US who read my website and view my YouTube channel, but it’s become more popular in Europe (particularly Sweden, Norway, and Denmark) than it is in the US.

The Growth of Snubie.com

In 2017, it amazes me how far Snubie.com has come and how much we’ve grown. My blog now has over 1,000 articles, and a majority of those are product reviews. The Snubie.com YouTube channel now has over 700 videos, almost 2 million views, and over 7,000 subscribers, making us the most subscribed to snus review channel on YouTube as well as the most popular snus channel in the English language. Over the years I’ve had the joy of coming to Sweden and meeting Swedish Match, attending numerous snus summits across the United States, hosting the first ever Snus Con in the United States, and being interviewed by numerous news sources and publications (including the most recent Tobak & Mer) about Swedish Snus and tobacco harm
reduction.

My biggest honor, however, are the countless emails I receive weekly from people who have told me my website helped them quit smoking by switching to
Swedish Snus. At the end of the day, that is what I am trying to do and why I still write about Swedish Snus 9 years after beginning Snubie.

Chad "Snubie" Jones – ny krönikör på Snusjournalen


Chad talks at Snus Con.

Snubie in 2017 and Snus Growth in the US

When I first discovered snus in 2009 I never imagined this would be something that would be a long term thing for me. I just wanted to write a few articles to help people switch to Swedish Snus. However, with as many people smoking in America as we have, I felt like I needed to be a part of the solution and a part of the tobacco harm reduction movement.

I write about snus because I enjoy it, but also because I see it as a product that can help people quit smoking by switching to a safer alternative. I was excited when asked to join the Snusjournalen and share an American perspective on Swedish Snus. I’ve always found that our Swedish readers and viewers at Snubie.com are fascinated with the fact that Americans are discovering Swedish Snus.

Chad "Snubie" Jones – ny krönikör på Snusjournalen


Chad in front of the classic snus wall.

When I started snus, there were a few General products sold in the US such as white, original, wintergreen, and loose. Back in 2009 we had 2 stores in our state selling General. Now we have many, many more. In fact, in my small town there are 3 stores that sell General products such as white, original, wintergreen, mint, and mini mint. It’s a major change! When I first started snus, I used mostly mint products like General Mini Mint and Thunder Frosted. Now, my tastes have became more traditional and I mostly use products like General and Göteborgs Rapé. My favorite lös is Göteborgs Prima Fint. I occasionally use a mint snus after I brush my teeth, but not nearly as much as I did when I started using snus.

I’m excited to be a part of the Snusjournalen as I’ve long been a fan of Snusbolaget. I look forward to sharing the American perspective on Swedish Snus as a contributor here!De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.