Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Äntligen sänks skatten på snus

Äntligen sänks skatten på snus 2024

Regeringen tillsammans med SD kommer att sänka skatten på snus 2024. Detta skulle kunna innebära att priset på en snusdosa minskar med tre kronor.

Tobaksskatten på snus kommer, enligt förslaget, att sänkas med 20 procent, rapporterar TT. En sådan justering skulle kunna innebära att priset minskar med tre kronor per dosa, enligt Finansdepartementets beräkningar.

Samtidigt planeras en höjning av skatten på cigaretter och andra tobaksprodukter med nio procent, vilket skulle kunna öka priset på ett cigarettpaket med cirka fyra kronor.

Oscar Sjöstedt, SD:s ekonomiskpolitiska talesperson, säger till TT att beslutet grundas på det faktum att fler svenskar snusar än röker, och att ”de hälsovådliga effekterna av rökning är betydligt mer påtagliga än jämfört med snus”.

Sjöstedt menar att förändringen inte bör ses som en bestraffning för rökare, utan som en omvärdering baserad på aktuell konsumtion och hälsorisker.

Skatteförändringarna kommer inte omfatta tobaksfria produkter, det vill säga tobaksfritt snus (vitt snus) eller vejp.

Inflationen kan äta upp skattesänkningen

Tobaksskatten är konstruerad så att den räknas om varje år utifrån förändringar i konsumentprisindex (prisutvecklingen för konsumtionen). Eftersom Sverige haft en hög inflation finns det farhågor om att skattesänkningen kommer ätas upp av den årliga uppräkningen av konsumentprisindex.

Det här oroar dock inte Oscar Sjöstedt och han öppnar upp för en ny översyn av skatten om det skulle bli aktuellt.

  - Förhoppningsvis så ser vi nu att inflationen faller tillbaka till ett lite mer normalt läge under nästa år. Då är det kanske inte så mycket att bråka om. Men om inflationen ligger kvar på höga nivåer behöver man nog ta ytterligare ett nytt grepp, säger Sjöstedt till TT.

Kostanden för förändringen uppskattas till cirka 130 miljoner kronor för 2024 och 800 miljoner kronor för 2024. Detta kompenseras av den ökade skatten på cigaretter.

Förändringen förväntas träda i kraft den 1 november 2024.

Regeringen tar tydlig ställning för riskreduktion

Regeringen visar klart och tydligt sitt stöd för riskreduktion. Med detta förslag sänder Sverige en stark signal till Europa om den skandinaviska erfarenheten. Det mest effektiva sättet att minska dödsfall relaterade till rökning är att omvandla rökare till säkrare nikotinalternativ.

Detta förslag kan också ses som en signal till svenska myndigheter att respektera de beslut som riksdagen fattat, i stället för att införa egna regler eller försöka påverka politiska beslut genom vinklade rapporter. Vi förväntar oss att svenska företrädare tar tydliga positioner i internationella förhandlingar, som under WHO:s session om tobakskontroll (COP10), det reviderade tobaks- och skattedirektivet TED och det kommande tobaks- och nikotinproduktdirektivet TPDIII inom EU.

Vi hoppas också att förebyggande åtgärder genom riskreduktion uppmärksammas inom den nationella cancersrateginen. Tidigare i år var detta avsnitt förvånande nog frånvarande under det svenska ordförandeskapet, trots Europaparlamentets stöd för riskreduktion som metod mot rökningsrelaterad dödlighet.

”Snusbolaget välkomnar regeringens skattesänkning på snus och skattehöjning på cigaretter. Detta belyser klart var den svenska regeringen står i frågan. Tillsammans kan vi rädda fler liv. Snusbolaget försäkrar att skatteförändringarna på snus kommer att gynna svenska snuskonsumenter”, säger Markus Lindblad, kommunikationschef på Snusbolaget.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.