Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Snusbolagets EU-valmanifest: Hållbarhet

Snusbolagets EU-valmanifest: Hållbarhet

Förenta Nationerna har, genom Brundtlandkommissionens definition, satt grunden för begreppet hållbar utveckling. Den säger att en hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att kompromissa med framtida generationers förmåga att tillgodose deras behov. För att uppnå detta måste alla branscher ställa om och på allvar jobba mot att minska sina klimatutsläpp.

Tekniska framsteg och nya innovationer gör enorm skillnad för att driva på utvecklingen framåt och skapa en bättre värld. Detta är även nyckeln för att kraftigt minska klimatpåverkan för säkrare nikotinprodukter.

En väldigt stor del av tobaksindustrins Co2-utsläpp kommer från tobaksodlingarna som också förknippas med sociala problem. Idag utvinns nikotinet i nikotinportioner och nikotinläkemedel, exempelvis plåster, tuggummi eller tabletter från tobaksplantan. Men tekniken för att framställa syntetiskt nikotin som inte kräver tobaksodlingar finns redan här. Dock har det ej blivit ekonomiskt lönsamt att gå över till syntetiskt nikotin här i Europa.

Därför anser vi att lagstiftare bör förbjuda tobaksutvunnet nikotin i alla produkter som nikotinportioner, vape och nikotinläkemedel.

Ett skifte är också nödvändigt när det gäller paketeringen av produkterna. Industrin behöver övergå till produkter som är enkla att återvinna och material som är nedbrytningsbara. Redan idag arbetar många företag med att minska fossilberoendet i sin tillverkning och produktpaketering, exempelvis genom att fasa ut den mörka plasten som inte går att återvinna till mer cirkulära material.

Även om arbetet pågår behövs starkare incitament för att skynda på och säkerställa en ökad användning av exempelvis bioplast och produkter som består av ett och samma material som förenklar för återvinning.

 

Sammanfattning:
 

  • Syntetiskt nikotin bidrar till att kraftigt minska utsläppen.
  • Med syntetiskt framställt nikotin lämnar man de sociala och miljömässiga problem som tobaksodlingarna för med sig.
  • Med ökade incitament för innovationer kan industrin snabbare ställa om till cirkulära och nedbrytbara material.

 

Förslag

✅ Förbjud tobaksutvunnet nikotin.

✅ Skapa incitament för företag att öka användning av bioplaster och återvinningsbara material.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.