Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Fakta från Europa

Fakta från Europa

Mer än tolv procent av befolkningen i Sverige snusar. Att så många bytt ut cigaretterna har lett till omfattande hälsoförbättringar med ett kraftigt sjunkande antal cancerfall och en lägre tobaksrelaterad dödlighet. Men hur ser det ut i övriga Europa, och hur skulle det se ut om lika många snusade som i Sverige?

Några exempel på hur många liv som kan räddas i olika länder:
 

 • I Frankrike dör ungefär 250 män per 100 000 invånare till följd av rökningsrelaterade sjukdomar. Med Sveriges snusstrategi skulle 115 liv per 100 000 invånare kunna räddas vilket innebär att ungefär 45 000 liv årligen skulle kunna räddas.
   
 • I Ungern dör ungefär 562 män per 100 000 invånare till följd av rökningsrelaterade sjukdomar. Med Sveriges snusstrategi skulle 427 liv per 100 000 invånare kunna räddas vilket innebär att 12 000 liv per år skulle kunna räddas.
   
 • I Danmark dör ungefär 258 män per 100 000 invånare till följd av rökningsrelaterade sjukdomar. Med Sveriges snusstrategi skulle 123 liv per 100 000 invånare kunna räddas vilket innebär att 2 000 liv per år skulle kunna räddas.
   
 • I Polen dör ungefär 392 män per 100 000 invånare till följd av rökningsrelaterade sjukdomar. Med Sveriges snusstrategi skulle 257 liv per 100 000 invånare kunna räddas vilket innebär att 26 000 liv per år skulle kunna räddas.
   
 • I Tyskland dör ungefär 258 män per 100 000 invånare till följd av rökningsrelaterade sjukdomar. Med Sveriges snusstrategi skulle 123 liv per 100 000 invånare kunna räddas vilket innebär att ungefär 30 000 liv årligen skulle kunna räddas.
   
 • I Österrike dör ungefär 263 män per 100 000 invånare till följd av rökningsrelaterade sjukdomar. Med Sveriges snusstrategi skulle 128 liv per 100 000 invånare kunna räddas vilket innebär att ungefär 3 000 liv årligen skulle kunna räddas.
   
 • I Spanien dör ungefär 295 män per 100 000 invånare till följd av rökningsrelaterade sjukdomar. Med Sveriges snusstrategi skulle 160 liv per 100 000 invånare kunna räddas vilket innebär att ungefär 23 000 liv årligen skulle kunna räddas.
   
 • I Italien dör ungefär 284 män per 100 000 invånare till följd av rökningsrelaterade sjukdomar. Med Sveriges snusstrategi skulle 149 liv per 100 000 invånare kunna räddas vilket innebär att ungefär 28 000 liv årligen skulle kunna räddas.

 

Observera att beräkningarna endast är gjorda på män, beroende på den historiska data som finns att utgå ifrån, och att antalet räddade liv med största sannolikhet skulle bli ännu fler om man inkluderar hela befolkningen.

 

Läs om fler politiska förslag från oss i vårt EU-valmanifest! De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.