EU-kandidaten Pär Holmgren svarar om snuset

EU-kandidaten Pär Holmgren svarar om snuset

Vi har frågat alla svenska toppkandidater om deras syn på snusets framtid i Europa, så att du som väljare ska kunna göra ett informerat val den 9 juni!

Så här svarar Pär Holmgren, EU-kandidat för Miljöpartiet.

1. Hur ser din personliga relation till det svenska snuset ut? 

Det hände ibland att jag ”festsnusade” när jag var yngre, men mycket sällan. Har däremot aldrig rökt.
 

2. Hur anser du att EU bör hantera det vita snuset som blir mer och mer vanligt i Europa? 

Medan jag alltid är för att EU satsar på mer forskning om hälsoeffekter av vitt snus tycker jag att reglering framförallt ska finnas på nationell nivå, snarare än att EU skulle hantera det. Alltså att det ska vara upp till varje medlemsland att besluta om att tillåta eller förbjuda vitt snus, precis som idag.


3. Kommer du verka för att det vita snuset ingår i det svenska snusundantaget (som innebär att traditionellt tobakssnus är lagligt i Sverige men inte i resten av EU) eller att vår svenska reglering av vitt snus ska gälla i hela EU? 

Ja, om det skulle vara så att ett förbud skulle diskuteras på EU-nivå i framtiden, vilket inte har hänt ännu, så anser jag att det vita snuset bör ingå i det svenska undantaget. 


4. Hur tycker du att försäljning av tobaks- och nikotinprodukter ska bedrivas? Ska det göras skillnad vid köp online och köp i butik?

Jag tycker att det är viktigt att det finns ett tydligt regelverk både för fysisk respektive onlinebaserad försäljning, inte minst med tanke på behovet att begränsa barn och ungas exponering för tobaks- och nikotinprodukter.


5. Hur tycker du att en EU-reglering av nikotinportioner ska se ut? Kommer du arbeta för att EU inför den svenska standarden om 20 milligram per portion i hela EU? 

Eftersom vi anser att regleringen av vitt snus framförallt ska finnas på nationell nivå, menar jag att vi kan reglera nikotinportionerna nationellt, men inte att vi ska exportera en viss standard. 
 

6. Vad ska tobaks- och nikotinprodukter kosta? Kommer du att arbeta för en EU-beskattning enligt svensk modell där det är högre skatt desto skadligare en produkt är?

Beskattning av snus tas idag ut enligt svenska snarare än europeiska regler, eftersom snus inte omfattas av EU-direktiven om tobaksbeskattning, så det är inte något jag kommer arbeta med i Europaparlamentet. 
 

7. På vilket sätt bör EU engagera sig för att minderåriga inte ska exponeras för tobaks- och nikotinprodukter? 

Jag tycker också det är fullt rimligt med lagstiftning mot marknadsföring av snus på nationell nivå, i synnerhet det vita snuset som aggressivt marknadsförs mot barn och ungdomar.


8. Vad ska en eventuell EU-reglering av smaker på nikotinprodukter uppnå för effekt på folkhälsan? 

Det är en fråga för forskningen snarare än mig som politiker, och det behövs fortfarande mycket forskning om nikotinprodukters hälsoeffekter, som reglering av vitt snus bör utgå från. Ju mer hälsofarligt något är enligt forskningen, desto mer föranleder det reglering. Vi anser att reglering ska ske på nationell nivå och i nuläget har vi inte tagit ställning till reglering av smaker, det beror på vad forskningen säger och utformningen av lagstiftningen som helhet.
 

9. Hur viktigt tycker du det är att uppmuntra rökare att byta till mindre skadliga alternativ? Hur ska det i så fall göras enligt dig?

Det är förstås jätteviktigt att i första hand minska rökningen och få folk att komma bort ifrån beroenden, samt minska risken för att människor skapar nya beroenden från början. Här får forskningen ge stöd om vilka åtgärder som görs och i vilken utsträckning mindre skadliga alternativ prioriteras.


10. Hur viktig är snusfrågan för dig att driva i EU? 

I och med Sveriges särskilda situation när det kommer till snus tycker jag vi fortsatt hanterar snusfrågan bäst på nationell nivå. Det finns inte heller något förslag om att förbjuda vitt snus på EU-nivå.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.