EU-kandidaten Alice Kuhnke svarar om snuset

EU-kandidaten Alice Bah Kuhnke svarar om snuset

Vi har frågat alla svenska toppkandidater om deras syn på snusets framtid i Europa, så att du som väljare ska kunna göra ett informerat val den 9 juni!

Så här svarar Alice Kuhnke, EU-kandidat för Miljöpartiet.

1. Hur ser din personliga relation till det svenska snuset ut? 

Tänker på min älskade morfar som gick bort för flera år sedan. Han snusade en dosa grov lös, om dagen… minst! Jag tänker på den bruna dosan han alltid hade i fickan, på hans bruna tummar, på hur han tryckte till prillan utan att titta ner i dosan och hur han la upp den under läppen. Jag tänker på doften av snuset som jag fortfarande tycker är mysig, trygg, morfar. 
 

2. Hur anser du att EU bör hantera det vita snuset som blir mer och mer vanligt i Europa? 

Vi i Miljöpartiet anser att regleringen av vitt snus framförallt ska finnas på nationell nivå, i likhet med att vi tycker att Sverige även i fortsättningen ska behålla sitt undantag för försäljning av brunt snus, och då även för vitt. Samtidigt är satsningar på forskning på hälsoeffekterna av vitt snus fortsatt väldigt viktiga. 


3. Kommer du verka för att det vita snuset ingår i det svenska snusundantaget (som innebär att traditionellt tobakssnus är lagligt i Sverige men inte i resten av EU) eller att vår svenska reglering av vitt snus ska gälla i hela EU? 

Vi kommer att verka för att det vita snuset ingår i det svenska undantaget. 


4. Hur tycker du att försäljning av tobaks- och nikotinprodukter ska bedrivas? Ska det göras skillnad vid köp online och köp i butik?

Det är angeläget att det regelverk som gäller för försäljning t ex ang åldersgräns och egenkontroll självklart behöver gälla både vid köp online och i butik. Och att det är bra att reglerna är tydliga för specifikt försäljningssätt. Jag tycker det finns goda anledningar för det. Inte minst eftersom onlineförsäljning når en mycket större kundkrets och lättare riktar in sig mot yngre. Vi värnar starkt att begränsa barn och ungas exponering för tobaks- och nikotinprodukter. 


5. Hur tycker du att en EU-reglering av nikotinportioner ska se ut? Kommer du arbeta för att EU inför den svenska standarden om 20 milligram per portion i hela EU? 

Vi i Miljöpartiet vill se nationell reglering av det vita snuset. I en sådan reglering är det rimligt att också reglera nikotininnehållet.
 

6. Vad ska tobaks- och nikotinprodukter kosta? Kommer du att arbeta för en EU-beskattning enligt svensk modell där det är högre skatt desto skadligare en produkt är?

Vi anser att beskattning av snus fortsatt ska tas ut enligt nationella regler, inom vilka man kan justera skatten utefter hur skadlig produkten är. 

 

7. På vilket sätt bör EU engagera sig för att minderåriga inte ska exponeras för tobaks- och nikotinprodukter? 

Vi anser att regleringen av både brunt och vitt snus framförallt ska finnas på nationell nivå. Samtidigt behöver alla nikotinprodukter regleras, till exempel vad gäller åldersgräns, styrka och marknadsföring.
 

8. Vad ska en eventuell EU-reglering av smaker på nikotinprodukter uppnå för effekt på folkhälsan? 

Det behövs fortfarande mer forskning om nikotinprodukter. I nuläget har vi inte tagit ställning till reglering av smaker, men vi anser att reglering ska ske på nationell nivå, och vårt ställningstagande beror på vad forskningen säger och hur lagstiftningen i sin helhet är utformad.
 

9. Hur viktigt tycker du det är att uppmuntra rökare att byta till mindre skadliga alternativ? Hur ska det i så fall göras enligt dig?

Prio ett är förstås att få människor att sluta röka, och komma bort ifrån beroende , och i andra hand övergå till mindre skadliga alternativ. Det är samtidigt viktigt att inte människor skapar nya beroenden i onödan. Här måste vi hitta en bra balans och forskning behöver ge stöd för vilka åtgärder som görs.
 

10. Hur viktig är snusfrågan för dig att driva i EU?

Eftersom Sverige har ett undantag för tobakssnus och det inte heller finns något förslag om att förbjuda vitt snus på EU-nivå, finns det inte något riktigt behov av att driva den här frågan just nu.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.