Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17.00
Regeringens utredare föreslår att över hälften av alla snusdosor ska förbjudas!

Regeringens utredare föreslår att över hälften av alla snusdosor ska förbjudas!

På måndagen presenterades utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet (S 2022:14). Den har bland annat haft i uppdrag att se över möjlig lagstiftning kring langning av tobaksprodukter. Utöver det har utredningen sett över ett nikotintak på snus- och nikotinportioner – det kan leda till att över hälften av alla snusdosor förbjuds.

Förbud mot langning

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att se över möjlig lagstiftning kring langning av tobaksprodukter. Utredningens slutsatser i dessa avseenden är både bra och välkomna. För oss, som är Nordens största återförsäljare av tobaks- och nikotinprodukter, är det angeläget att alla risker för att ungdomar kommer över tobaks- och nikotinprodukter täpps till. Ett uttalat förbud mot langning och en tobaks- och nikotinfri skoltid är åtgärder vi själva efterfrågat under ett flertal år.

Sveriges tobakspolitiska mål

I utredningen har också Sveriges tobakspolitiska mål setts över. Riksdagen har vid två tillfällen röstat för att det tobakspolitiska målet bör ändras och ta hänsyn till den varierande skadegraden som finns mellan olika tobaks- och nikotinprodukter. I dag säger målet att all konsumtion ska minska, oavsett produkt. Därmed tar målet inte hänsyn till en allmänt accepterad slutsats, att snus och nikotinportioner har varit en avgörande faktor för att Sverige i dag har EU: s lägsta rökartal och att vi står på tröskeln till att nå WHO:s mål om fem procent rökare eller färre i vår befolkning. Dit hade vi aldrig nått om vi inte hade en marknad som erbjöd attraktiva alternativ till cigaretter.

Snusbolagets förhoppning är nu att riksdag och regering inte följer den förra regeringens utredning och slutsatser när det gäller det tobakspolitiska målet, för att det gör skillnad på riktigt. I dag innebär det tobakspolitiska målet till exempel att läkare inte får råda rökare att byta till snus i stället. Det är sådana råd som bokstavligt talat skulle kunna rädda liv. Det är viktigt att information från det offentliga, vare sig det är yrkesutövare som läkare eller myndighetsinformation, grundas på evidensbaserad information. Det bästa vore om ingen använde någon skadlig produkt, men varje rökare vi kan konvertera till snus och nikotinportioner är i förlängningen ett räddat liv. Det måste också återspeglas i statens policy.

Nikotintak för snus- och nikotinportioner

Utredarens förslag till nikotintak för snus och nikotinprodukter på 12mg/gram är på tok för lågt. Skulle utredarens förslag till gränsvärden införas i Sverige skulle över hälften av alla Sveriges snusdosor förbjudas. Gränsen måste dessutom läggas per portion och inte per gram för att vara relevant. Idag så tillämpar Snusbolaget en gräns på 20mg/portion vilket fungerar bra och där samtliga produkter även testas utifrån den gränsen via www.nicoleaks.com. Vill man stödja sig på en oberoende analys av lämpligt nikotintak går det även att luta sig emot tyska BfR:s rekommendation om 16,7mg/portion.

Skulle utredarens förslag till gränsvärden införas i Sverige skulle över hälften av alla Sveriges snusdosor förbjudas och ännu fler dosor med nikotinportioner kommer att förbjudas.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.