Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00

Behandling av personuppgifter – Upprop

Behandling av personuppgifter – Upprop

Snusbolaget Norden AB, org. nr 556801-3683 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in när du deltar i något av våra upprop. Personuppgifterna används för att genomföra analyser för att få kundinsikt och för att kommunicera med relevanta tredje parter såsom myndigheter och politiker. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på privacy@hayppgroup.com. För mer information om hur vi använder dina personuppgifter, inklusive dina rättigheter, se vår integritetspolicy.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
När du deltar i något av våra upprop samlar vi in följande personuppgifter: kontaktinformation samt i förekommande fall dina åsikter.

Hur använder vi dina personuppgifter och sparar vi dina uppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål; för att påverka politiker angående den fråga som uppropet avser; för att kommunicera med dig, vilket inkluderar att erbjuda dig att delta i andra undersökningar. Personuppgifter lagras för detta ändamål under den tid som uppropet pågår och under en efterföljande period om tolv (12) månader.

Delar eller överför vi dina personuppgifter?
Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom vår koncern och med relevanta externa parter såsom myndigheter och politiker. Vi kan också dela eventuella fritextsvar som du tillhandahåller, men endast efter att vi har anonymiserat dem. Vi kan överföra, lagra och behandla dina personuppgifter utanför EU. I tillämpliga fall kommer sådana överföringar att ske i enlighet med relevant dataskyddslagstiftning.

Vilka rättigheter har jag?

Du har rätt att utöva dina rättigheter enligt relevant dataskyddslagstiftning, vilket bland annat inkluderar rätten att få ett utdrag över dina personuppgifter som vi behandlar, samt rätt att kontakta en lokal tillsynsmyndighet med klagomål. Du hittar mer information om dina rättigheter i vår integritetspolicy.