Ett svek mot Sveriges alla snusare

Ett svek mot Sveriges alla snusare

Regeringen har presenterat statsbudgeten för 2023. Vi ser inga tecken på att regeringen kommer dra tillbaka förslaget om att höja skatten på snus och nikotinportioner.


Före sommaren lade den tidigare regeringen fram en proposition om att höja skatten på snus med cirka tre procent utöver omräkningen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex från och med årsskiftet. Enligt förslaget ska skatten på nikotinportioner lämnas orörd 2023, men höjas 2024. Prisskillnaden mellan nikotinportioner och snus kommer med största sannolikhet att fortsätta öka.

Vi har granskat regeringens förslag till statsbudget för 2023 och kan inte se några tecken på att regeringen kommer att dra tillbaka propositionen om att höja skatten på snus.

Fullföljer inte sina tidigare åtaganden

En chockhöjning vid årsskiftet är alltså att vänta. Det är ett svek mot Sveriges alla snusare. Partierna i den nya regeringen som tidigare uttalat sig positiva till snusets hälsoeffekter fullföljer inte sina tidigare åtaganden.

Riksdagen har dock fortfarande möjlighet att korrigera den nu sittande regeringens misstag. Före sommaren bordlade riksdagen propositionen. Den kommer att behandlas i samband med rambeslutet för budgeten 2023. Planerat beslutsdatum i riksdagen är den 13 december 2022.

Gör din röst hörd! Skriv till en riksdagsledamot. Här hittar du mejladresser till riksdagens ledamöter.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.
In the US? This website only ships to Sweden. Visit Nicokick.com for US offers and shipping!