Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Internationella kvinnodagen – nu snusar vi mer jämställt!

Internationella kvinnodagen – nu snusar vi mer jämställt!

På söndag är det den internationella kvinnodagen. Vi på Snusjournalen passar på att reflektera över hur det mer jämställda snusandet leder till ökad livslängd för kvinnor.


Snusande har tidigare setts som en väldigt mansdominerad aktivitet och rökning som en mer kvinnlig sådan. Idag ser vi en helt annan bild av snusandet – en mycket mer jämställd sådan.

Drygt 26 procent av Snusbolagets kunder 2018 var kvinnor, en ökning med en knapp procentenhet från året innan. Andelen kvinnor fortsätter att öka. 2019 var 28 procent kvinnor och 72 procent män.

Kvinnor fimpar med nikotinportioner 

Den här utvecklingen har framför allt med nikotinportionernas ökade popularitet att göra. Tidigare använde nästan enbart män snus för att sluta röka, men nu använder kvinnorna i allt högre grad nikotinportioner när man vill fimpa för gott. Och det gör Sveriges kvinnor i allt högre takt!

Hela 65 procent av kvinnorna anger i Snusrapporten 2019 som skäl till att de började snusa att man ville sluta röka. Bland männen är det endast 30 procent som uppger samma sak.

Samtidigt är den största åldersgruppen användare av nikotinportioner 54 – 65 år (33 procent) och den minsta åldersgruppen 18 – 24 år (4 procent).

Det jämställda sättet att snusa

Så det är främst bland äldre kvinnor som nikotinportioner har växt. I januari 2019 var det 45 procent kvinnor som köpte nikotinportioner, i november 2019 hade den siffran växt till 50 procent. Nikotinportioner är därmed även det jämställda sättet att snusa!

Inte nog med att snusandet i sig har blivit mer jämställt – även möjligheten att sluta röka har alltså blivit det. Nikotinportioner räddar, ur ett skademinimerande perspektiv, svenska kvinnors liv!  


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.
In the US? This website only ships to Sweden. Visit Nicokick.com for US offers and shipping!