Integritetspolicy

 aadadadadaadad

Snusbolaget Norden AB, (”Snusbolaget”) arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster via snusbolaget.se (”Webbsidan”). Snusbolagets målsättning är att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Snusbolaget har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Genom att godkänna policyn på Webbsidan i samband med köp så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med följande.


Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Snusbolaget Norden AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) (”PuL”) som är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG).


Vilka personuppgifter behandlas och hur används dessa?

Snusbolaget samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du gör beställningar på Webbsidan eller kontaktar kundservice. Uppgifter samlas även in genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som du skickar till oss kan exempelvis omfatta personnummer, namn, e-postadress, leveransadress, telefonnummer, köp-, betal- och orderhistorik och IP-adress. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.

Om du vill ha Snusbolagets nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterinformation till dig via e-post. Detta kan avbokas via länk i nyhetsbrevet eller via kontakt med Snusbolaget.

I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig, underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av din order samt för utskick av erbjudanden via sms, e-post eller annan direktreklam. Ditt personnummer kommer att lagras hos oss och vi använder det för att verifiera att du som köpare är myndig.

Snusbolaget kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part (annan person eller annat företag).


Hur länge sparas uppgifterna?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos oss sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. I annat fall sparar vi dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.


Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) få ut den information som vi har registrerad om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Enligt gällande personuppgiftslagstiftning ska sådan begäran skickas in underskriven av dig per post till Snusbolagets postadress.

Du kan även när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.


Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom EU/EES (det europeiska samarbetsområdet), men om Snusbolaget t.ex. har en underleverantör eller samarbetspartner i ett land utanför EU/EES kan sådan överföring till land utanför EU/EES vara nödvändig. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Genom godkännandet av denna policy samtycker du till att dina personuppgifter kan överföras till land utanför EU/EES. 


Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med utvecklingen på det tekniska området.


Länkar på Webbsidan

Webbsidan kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Sekretess- och integritetspolicy omfattar endast Webbsidan. När du länkas till annan webbplats uppmanas du därför att läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Snusbolaget ansvarar inte för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.


Ändringar i denna Sekretess- och integritetspolicy 

Snusbolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Sekretess- och integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att t.ex. uppfylla nya legala eller tekniska krav. Varje sådan ändring publiceras på Webbsidan.


Cookies (kakor)

På Snusbolagets Webbsida används cookies. Cookies är textfiler som skickas ifrån en webbsida, t.ex. vår (www.snusbolaget.se) till din dator eller mobila enhet där de lagras antingen i minnet (session cookies) eller som textfiler (textbaserade cookies). Cookies används exempelvis för att lagra inloggningsinformation samt information om varor i din varukorg när du surfar runt hos oss. Genom att godkänna Snusbolagets allmänna villkor och/eller denna Sekretess- och integritetspolicy och/eller använda Snusbolagets Webbsida samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare.

Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig eller för att sprida uppgifter till tredje part (annan person eller annat företag).


Bolagsinformation om personuppgiftsansvarig

Snusbolaget Norden AB
Norrlandsgatan 18
111 43 STOCKHOLM

Org.nr. 556801-3683
Momsregistreringsnummer: SE556801368301
E-post: info@snusbolaget.se
Telefon: 08-588 849 80

Denna policy har senast uppdaterats 2016-10-12